0342-494911

Marconistraat 33 - 3771 AM Barneveld

Top

Religie

Met een diversiteit aan merken binnen de christelijke omgeving wordt verbintenis aangegaan. Per merk verschilt hierbij de diepgang en inhoudelijke insteek maar als gemene deler staat het christelijke gedachtegoed centraal. De doelgroep kenmerkt zich door de breedte, van jong naar oud, man/vrouw, van behoudend tot progressief. Met een totale oplage van 282.000 exemplaren en een nog hoger leesbereik is BDUvakmedia een toonaangevende partij binnen het christelijke deel van onze samenleving. BDUvakmedia brengt u in verbinding met de christelijke samenleving.

Dit zijn onze vakbladen binnen de branche Religie:

Beam Magazine is het jongerenmagazine van de Evangelische Omroep. Het magazine verschijnt vier keer per jaar en staat vol positieve artikelen over het leven en God.

Eva is in Nederland het grootste christelijke magazine voor vrouwen. Iedere maand biedt Eva bijzondere en inspirerende artikelen over allerlei onderwerpen die vrouwen bezighouden.

Elisabeth

Elisabeth is een interkerkelijk tweewekelijks magazine dat wil laten zien hoe het christelijke geloof steun kan bieden in het leven van elke dag. Behalve postabonnees heeft Elisabeth collectieve afnemers, die het blad via de kerk rondbrengen bij abonnees, in ziekenhuizen, zorginstellingen en gevangenissen.

Israël Aktueel is het huisblad van stichting Christenen voor Israël. In de krant vindt u onderwerpen als antisemitisme, het vredesproces tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit en de oorlogsdreiging in het Midden-Oosten.

Maandblad voor pastoraat en gemeenteopbouw. Het voert een oude naam, maar is springlevend en is niet alleen bedoeld voor ouderlingen. Het blad is gericht op actieve en betrokken leden van de kerkelijke gemeente, kerkenraadsleden, maar net zo goed bezoekmedewerkers en anderen die meedenken en betrokken zijn bij allerlei soorten van kerkelijk werk.

TussenRuimte is een tijdschrift voor interculturele theologie, geredigeerd door een
Nederlands-Vlaamse redactie. TussenRuimte wil signaleren, reflecteren en inspireren door middel van journalistieke verbreding en theologische verdieping van ons inzicht in religie en religieuze aspecten van cultuur.

Woord & Dienst – opiniërend magazine voor protestants Nederland – geeft maandelijks aandacht aan tal van onderwerpen die relevant zijn voor de kerkelijke praktijk in Nederland – actueel, informatief en opiniërend.

Confessioneel Credo

Confessioneel Credo is de uitgave van de Confessionele vereniging. Confessioneel Credo is bedoeld als toerusting voor predikanten, ambtsdrager en gemeenteleden.

Het Gereformeerd kerkblad is een kerkbode ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Overijssel, Gelderland, Flevoland, Utrecht, Holland-Noord, Holland-Zuid, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

Screenshot 2022-03-11 20.40.32

Maandblad Open Deur is een blad met een gelovig hart, een milde tong en een open blik. Het wil lezers inspireren en in beweging brengen, een reisgenoot zijn  onderweg.

Uitgave in opdracht van de Bond van Nederlandse Predikanten.
Het tijdschrift Predikant & Samenleving is gericht op de leden van de Bond van
Nederlandse Predikanten en geeft informatie over het werk en de rechtspositie van de predikant.

Visie richt zich primair op gezinnen waarvan de ouders tussen de 35 en 55 jaar zijn. Deze gezinnen hebben een christelijke levensovertuiging die bepalend is voor hoe ze in het leven staan en de keuzes die ze maken.

sestralogo

Sestra brengt in 2022 weer twee prachtige magazines vol mooie artikelen. Sestra vrouwen willen echt leven in vrijheid. Ze leven niet op een roze wolk, maar staan midden in het leven. Ze willen niet leven vanuit vaststaande rolpatronen, maar vanuit de vrijheid die God geeft: ontdekken en genieten!

chica
De EO komt deze zomer met een bijzonder magazine, met een hele nieuwe en interessante doelgroep: Chica: hét nieuwe platform van de EO voor alle tienermeiden tussen de 9 en 12 jaar.
Opgroeien gaat met vallen en opstaan. Juist voor deze meiden verandert er van alles, zowel in hun hoofd als in hun lijf. CHICA wil een gids zijn.


Een brede groep schrijvers biedt viermaal per jaar materiaal aan voor de wekelijkse eredienst. Ideaal voor voorgangers, kerkmusici en andere bij de liturgie betrokken personen.

Het Zoeklicht richt zich op mensen van alle kerken die vanuit de Bijbel geïnspireerd willen worden en meer willen weten van de Bijbelse toekomstverwachting.

Kerkhistorisch tijdschrift Oude Paden laat het verleden herleven door de verhalen van toen vast te leggen. Een rijk geïllustreerd tijdschrift met warme aandacht voor de levens van onze voorgangers.

Tijdschrift Geestelijke Verzorging is een uitgave van de VGVZ, de Vereniging van
Geestelijke Verzorgers in Zorginstellingen. Het tijdschrift heeft een onafhankelijke redactie. TGV zet in op een wetenschappelijke doordenking van de geestelijke verzorging in de gezondheidszorg.

Volzin is een magazine voor mensen die vanuit een open en nieuwsgierige houding op zoek zijn naar de betekenis van de christelijke inspiratie, voor zichzelf en voor de samenleving.

Sestra mama is de opvolger van Jente! Sestra mama geeft vrouwen een moment van rust en laat hen nadenken over hoe ze in het leven willen staan als vrouw en moeder. Eerlijke verhalen van en voor gelovige moeders die je laten zien hoe je het leven als moeder kunt invullen. Werk, budget, geloof(sopvoeding), lifestyle en persoonlijke verhalen zijn de pijlers. Sestra mama brengt in 2022 weer twee mooie edities uit vol mooie artikelen.