0342-494911

Marconistraat 33 - 3771 AM Barneveld

Top
Predikant en Samenleving

Neem voor alle (online) advertentiemogelijkheden contact op met:

Roel Abraham
Telefoon: 06-54274244
E-mail: r.abraham@bdu.nl

Over Predikant & Samenleving

Uitgave in opdracht van de Bond van Nederlandse Predikanten.
Het tijdschrift Predikant & Samenleving is gericht op de leden van de Bond van Nederlandse Predikanten en geeft informatie over het werk en de rechtspositie van de predikant. Het blad verschijnt vier maal per jaar en wordt gratis toegestuurd aan de leden.