0342-494911

Marconistraat 33 - 3771 AM Barneveld

Top

Oplage: 10.000 exemplaren

Neem voor alle (online) advertentiemogelijkheden contact op met:
Martin ten Hoven

Telefoon: (0342) 49 42 91
E-mail: m.t.hoven@bdu.nl

Over Nederland Logistiek

‘Nederland Logistiek’ verschijnt 4 keer per jaar, telkens aan het eind van een kwartaal.

Met ‘Nederland Logistiek’ wil TLN de logistieke sector in zijn volle pracht laten zien aan een zo’n breed mogelijke doelgroep. Nederland Logistiek wordt om die reden gestuurd naar logistiek dienstverleners, wegvervoerders en een groot aantal stakeholders in de transport- en logistieksector.

Navraag leert dat er bij TLN-leden, maar ook bij andere stakeholders in de transport- en logistieksector, een grote behoefte bestaat aan verdieping en informatie met een langere houdbaarheid. Door ‘Nederland Logistiek’ uit te brengen, geeft TLN hieraan invulling. Met het relatiemagazine kan TLN dit verhaal nog beter vertellen en overbrengen, op maat gesneden en passend bij de juiste doelgroep.

Binnen ‘Nederland Logistiek’ komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

  • Verbeteren ondernemersklimaat;
  • Versterken imago Nederlandse logistieke sector;
  • Vergroten duurzaamheid en veiligheid;
  • Versterken van ondernemerschap;
  • Bevorderen van innovatie;
  • Verhogen instroom / verbeteren doorstroming en carrièremogelijkheden;
  • Moderniseren arbeidsvoorwaarden;
  • Vermindering / verduidelijking regels;
  • Harmonisering van handhaving.