0342-494911

Marconistraat 33 - 3771 AM Barneveld

Top

Website: www.landwater.nl

Neem voor alle (online) advertentiemogelijkheden contact op met:

Frank van Gils
Telefoon: 06 53 88 82 66
E-mail: f.gils@bdu.nl

Over Land+Water

Land + Water is een vakblad over ontwikkelingen in de civiele en milieutechniek voor ontwerpers, uitvoerders, projectleiders, adviseurs en directeuren. Het tijdschrift beoogt verslag van gebeurtenissen te doen, in te gaan op achtergronden, trends zichtbaar te maken, ontwikkelingen te analyseren in de markt. Land + Water schrijft over de aanleg van nieuwe werken, maakt melding van resultaten van studies en producten en technieken. De civieltechnische vakgebieden zijn: wegen, leidingen (incl. rioleringen), waterbouw, grondwerk, bruggen, tunnels, ondergronds bouwen en meervoudig ruimtegebrek:
idem voor milieutechniek, bodem en water.

doelgroepen:
De ontvangers van Land + Water werken in de publieke en private
sectoren binnen de grond-, spoor-, wegen- en waterbouw (gww)

Overheid/Semi-overheid:
Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Diensten en directies van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat/Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Ministerie van VROM/ Provinciale Waterstaat en Milieu/Gemeentewerken en diensten Openbare Werken/ Waterschappen en Zuiveringsschappen/ Openbaarvervoerbedrijven/ Nutsbedrijven.

Bedrijfsleven:
Ingenieurs- en adviesbureaus/Aannemingsbedrijven/ Product, materiaal- en grondstoffenleveranciers/Secretariaten brancheverenigingen.

Onderwijs:
Technische universiteiten/Technische hogescholen/MTS-en.