0342-494911

Marconistraat 33 - 3771 AM Barneveld

Top

Medisch

De patiënt van nu is mondig en verwacht afgestemde zorg op zijn/haar situatie. Door een verdere verschuiving van intramurale naar extramurale zorg is de patiënt zich meer bewust van haar zorgconsumptie. Binnen de wirwar aan regelgeving heeft de patiënt behoefte aan gedegen informatie waarbij deze op medisch vlak toegespitst dient te zijn op het specifieke ziektebeeld. Met de merken in het portfolio worden patiënt, specialist en zorgverlener van deze informatie voorzien. Daarbij wordt de mens en haar mogelijkheden niet uit het oog verloren. BDUvakmedia brengt u in verbinding met patiënt, specialist en zorgverlener.

Dit zijn onze vakbladen binnen de medische branche:

Spierziekten Nederland komt op voor mensen met een spierziekte. Het gaat Spierziekten Nederland om een betere kwaliteit van de zorg, effectief wetenschappelijk onderzoek, goede voorlichting en informatie, ook voor artsen en professionele hulpverleners.

Reumamagazine is het magazine voor en door mensen met reuma. Reumamagazine geeft informatie over wetenschappelijke ontwikkelingen en wetenswaardigheden over onderwerpen als werk, geld en hulpmiddelen.